OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

A EINASalut entenem que la promoció de la salut pot contribuir almenys a 12 dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), aprovats per l'ONU, que conformen l'Agenda 2030 del Govern d'Espanya.

LA CONTRIBUCIÓ
D'EINASALUT ALS ODS

ods

Contribució EinaSalut

flecha
ods
linea

EinaSalut pretén arribar a tota la població, sense deixar ningú enrere, especialment a les dones i als grups més desfavorits. Una bona salut és imprescindible per una bona prosperitat social i econòmica.

ods
linea

Vivim en el Mediterrani i la dieta mediterrània és la més recomanable per tenir salut i per mantenir un pes saludable. EinaSalut t’ajudarà a seguir la dieta mediterrània, promovent el consum del producte local i abordant les necessitats de nutrició de totes les persones.

ods
linea

EinaSalut et pot ajudar a deixar de fumar, a menjar més bé, a reduir el consum d’alcohol, a fer més activitat física, a sentir-te millor… I si tens alguna malaltia, a conviure-hi millor.

ods
linea

EinaSalut és una eina d’alfabetització en salut que consisteix a proporcionar habilitats socials i cognitives per accedir, entendre i utilitzar la informació de forma que permeti a la persona mantenir i promoure una bona salut.

ods
linea

EinaSalut vol contribuir a la igualtat efectiva entre homes i dones. Per això, s’ha creat des d’una perspectiva de gènere.

ods
linea

La promoció de la salut de les persones treballadores i dels entorns de feina que ofereix EinaSalut pot repercutir en la productivitat i la prosperitat social i econòmica de les empreses.

ods
linea

EinaSalut és una eina innovadora, que utilitza les noves tecnologies per promoure una forma de vida saludable i sostenible, i que pretén ser accessible a tota la població.

ods
linea

L’equitat és una prioritat d’EinaSalut, cosa que significa que totes les persones han de tenir una oportunitat justa per aconseguir plenament el seu potencial en salut, independentment de l’edat, el sexe, la discapacitat, la condició socioeconòmica, la cultura, la religió, el país de procedència o altres condicions.

ods
linea

EinaSalut entén que els municipis i barris han de ser saludables, segurs i sostenibles, i han de contribuir a la resiliència individual i col•lectiva de les persones que els habiten.

ods
linea

EinaSalut promou una alimentació basada en la dieta mediterrània acompanyada d’una producció, compra d’aliments, ús i consum respectuosos amb el medi ambient.

ods
linea

La promoció de la salut contribueix a la lluita contra el canvi climàtic, ja que els estils de vida i entorns saludables, centrats en les persones i en la comunitat, també són respectuosos amb el medi ambient.

ods
linea

Per millorar la salut d’una comunitat és fonamental que es creïn aliances entre tots els actors: ciutadania, governs, societat civil, comunitat científica, món acadèmic i sector privat. EinaSalut a través de les comunitats saludables i les institucions actives, vol contribuir a l’objectiu 17 sense deixar ningú fora.