background

TROBA UNA ASSOCIACIÓ DE PACIENTS

VOLS CONÈIXER L’OBSERVATORI DE PACIENTS?

L’Observatori de Pacients neix amb la finalitat de desenvolupar una línia d’actuació conjunta entre associacions i l’Administració, amb l’objectiu d’aconseguir la participació activa de les associacions en el sistema sanitari i treballar conjuntament en la millora de la qualitat de vida de les persones i de les seves famílies.

El nostre objectiu és fer visibles les activitats i els recursos de les associacions i entitats, i fer-ne difusió.

QUINS OBJECTIUS TÉ L’OBSERVATORI DE PACIENTS?

flecha

Constituir un punt de trobada i comunicació entre l’Administració i les associacions.

flecha

Orientar i assessorar sobre els recursos existents en el sistema de salut de les Illes Baleares.

flecha

Mantenir un contacte directe entre les associacions adscrites a l’Observatori de Pacients, quan aquestes el demanin, i els responsables de l’Oficina de Responsabilitat Social Corporativa.

flecha

Proposar accions a les institucions, en el marc de l’Observatori, quan aquestes en demanin.

flecha

Posar, des de l’Administració pública, recursos de divulgació a l’abast de les associacions de pacients i familiars, entitats d’ajuda i ONG pertanyents a l’Observatori perquè les seves accions assoleixin la màxima repercussió i visibilitat.

flecha

Conferir el catàleg de prestacions de cada entitat de manera uniforme, mantenir-lo actualitzat i posar-lo a disposició dels professionals sanitaris perquè aquests en puguin informar els usuaris, fer-los recomanacions i derivar-los a les associacions. “Recepta associativa”.

flecha

Proposar la celebració de reunions periòdiques als integrants de l’Observatori.

bg

QUÈ ÉS UNA ASSOCIACIÓ RELACIONADA AMB LA SALUT?

Són un grup de persones unides perquè comparteixen una malaltia o condició de salut i s’agrupen per donar-se suport i millorar el coneixement de la malaltia. Aquests grups tenen un valor afegit per a la societat perquè ofereixen informació sobre qüestions de promoció de la salut i de prevenció de la malaltia.

QUÈ ÉS UNA ASSOCIACIÓ D’UTILITAT PÚBLICA?

Les associacions poden sol·licitar a l’Administració que siguin declarades d’utilitat pública. Per a això han de complir alguns requisits.

flecha

Que tenguin com a finalitat promoure l’interès general i siguin de caràcter cívic, educatiu, científic, cultural, esportiu, sanitari, de promoció dels valors constitucionals i dels drets humans, de defensa de les víctimes del terrorisme, d’assistència social, de cooperació per al desenvolupament, de promoció de la dona, de promoció i protecció de la família, etcètera.

flecha

Que l’activitat no es restringeixi a beneficiar-ne exclusivament els associats.

flecha

Que disposin de mitjans personals i materials adequats i d’una organització idònia per garantir-ne les finalitats.

flecha

Que hagin estat en funcionament i complint amb les seves finalitats almanco durant els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud de declaració d’utilitat pública.

VULL FORMAR PART DE L’OBSERVATORI DE PACIENTS

Si ja tens usuari com a responsable d'una associació, accedeix-hi i omple la sol·licitud per adherir-la a l'Observatori de Pacients.

Si encara no tens el teu usuari com a responsable d'associació, emplena aquest formulari previàment per tal de sol·licitar-lo.

reloj
10 minuts