PACIENT ACTIU/VA
FORMADOR/A

Gràcies per participar en aquest programa i fer possible la creació de xarxes de suport social i emocional.

Amb la teva col·laboració a través de les formacions entre iguals, interactuant amb altres pacients, reflexionant amb ells sobre les teves vivències i experiències amb la malaltia, aplicant l'escolta activa i la comunicació assertiva, els ajudes a desenvolupar habilitats d'autocures i canvis d'estils de vida i facilites una comprensió més detallada de la malaltia. La formació entre iguals és una eina molt útil per a l'autoeficàcia en les cures i els canvis en l'estat de salut i en la qualitat de vida de les persones.